27 de mayo de 2012

L'hora del Te Verd

 Todos los últimos Martes de mes en la Pinça (C/ Pintor Salvador Abril, 34) se realiza la tertulia"L'hora del te verd"


 Quines preguntes ens fem al voltant de la crisi? (Texto: Daniel Gil)

Es sap que l’activitat científica té en la formulació de preguntes un dels seus moments clau,
donat que són l’origen de tota recerca. L’essencial és formular preguntes fructíferes. Així,
per exemple, Jorge Wagensberg escriu: “La història del coneixement no és sols la història de
les respostes a unes preguntes. De vegades cal canviar de pregunta. Canviar de resposta és
una evolució; canviar de pregunta és una revolució”. Podríem dir, més precisament, que les
revolucions i canvis profunds en el coneixement solen anar associats a noves preguntes.

Es sap també que la transmissió de coneixements en una classe o en una xerrada resulta
sovint ineficaç, perquè la informació proporcionada no respon a preguntes que els receptors
s’hagen pogut plantejar. De fet la formulació de preguntes no rep suficient atenció ni en
l’educació científica formal ni en les conferències i xerrades. Si de cas, es deixa que a la fi de
la xerrada els assistents plantegen alguna pregunta, però sense gaire temps per a la reflexió.

Aquesta sessió ha estat concebuda precisament per a donar la màxima importància a les
preguntes que ens formulem al voltant de la problemàtica de la crisi sistèmica a la que ens
enfrontem. Estarà dedicada a treure a la llum allò que realment ens preocupa i interessa,
afavorint el procés creatiu que suposa la formulació col·lectiva de noves preguntes, que
vagen més enllà de les més obvies i puguen obrir el camí a nous i fructífers enfocaments.

El principal producte de la sessió serà la síntesi del conjunt de qüestions concebudes
mitjançant intercanvis lliures i relaxats. Després en podrem debatre algunes i, on siga
possible, indicarem la forma d’accedir a la informació disponible.

Es tracta, en definitiva, d’una sessió oberta, en la que tots els assistents serem protagonistes,
destinada a construir nous coneixements i a augmentar el nostre compromís i implicació en
la recerca de solucions a aquesta crisi polièdrica.

No hay comentarios:

Publicar un comentario